Tłumaczenie artykułów medycznych

Tłumaczenia artykułów medycznych wymagają od tłumacza zachowania dużej ostrożności. Różnego rodzaju publikacje medyczne są pouczającą i interesującą lekturą. Zazwyczaj sięgają po nią osoby zajmujące się medycyną i chcące poznać nowości wprowadzane w tej dziedzinie.

Do ciekawych artykułów medycznych można zaliczyć:

  • innowacyjne metody leczenia
  • właściwości nowych leków
  • metody przeprowadzania trudnych operacji
  • inne nowości, które od niedawna zostały odkryte w dziedzinie medycyny

Artykuły medyczne są głównie czytane przez osoby mające kontakt ze środowiskiem medycznym. W skład tej grupy wchodzą między innymi: lekarze, chirurdzy, pediatrzy, anestezjolodzy, onkolodzy i lekarze z innych dziedzin, a także studenci kierunków medycznych. Dzięki publikacjom poszerzają swoją wiedzę oraz zdobywają nowe kwalifikacje. Po za tym mogą wprowadzać nowo poznane metody leczenia i hospitalizować pacjentów.

Literatura z zakresu branży medycznej znacznie różni się od tekstów popularnonaukowych. W dziedzinie medycyny lekarze i specjaliści kontaktują się ze sobą poprzez konferencje, wykłady, podręczniki, prezentacje i referaty. Często przedstawiają prezentacje z filmami instruktażowymi np. wykonywanie znanego zabiegu nową metodą. Odbiorca publikacji lub konferencji musi posiadać dużą wiedzę z tego zakresu, aby poprawnie ją rozszyfrować i móc z niej korzystać.

Oprócz typowo medycznych artykułów powstają również publikacje mające na celu porozumienie się z potencjalnymi pacjentami. Tego typu artykuły są pisane zrozumiałym językiem, a ich zadaniem jest zbudowanie więzi pomiędzy lekarzem, a pacjentem oraz wzajemne zrozumienie.

Zdarza się, że publikacje, podręczniki lub artykuły są napisane w języku obcym. Wówczas najlepiej jest zgłosić się do doświadczonego tłumacza medycznego w celu przełożenia tekstu. Nie powinniśmy sami próbować tłumaczyć publikacji medycznych. Tłumaczenie artykułów medycznych wymaga odpowiednich kompetencji, a źle przełożony tekst może skutkować zagrożeniem zdrowia dla odbiorcy lub osoby leczonej przez odbiorcę publikacji.

Najczęściej tłumaczone teksty medyczne

Tłumaczenia medyczne powinny być wykonywane przez doświadczonych tłumaczy będących lekarzami lub współpracujących z lekarzami, naukowcami, laboratorantami, rehabilitantami i innymi specjalistami. Do najbardziej popularnych tłumaczeń medycznych wykonywanych przez specjalistyczne firmy przeprowadzające translację literatury należą:

  • publikacje medyczne
  • artykuły medyczne
  • prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe

Publikacje medyczne są dłuższymi formami wypowiedzi odnoszą się do różnych przypadków chorób lub nowości pojawiających się w branży. W skład publikacji medycznych wchodzą eseje (rozwijające zagadnienia medyczne i zawierające przemyślenia autora), podręczniki (publikacje oparte na badaniach) oraz doniesienia wstępne (zapowiedzi publikacji wyników ważnych i innowacyjnych badań).

Artykuły medyczne najczęściej publikowane są w czasopismach specjalistycznych. Powstają w celu przekazania wiedzy dla społeczeństwa i lekarzy, pisane są w języku prostym i zrozumiałym.

Prezentacje multimedialne to pewnego rodzaju filmy przedstawiające metody leczenia lub przeprowadzanie operacji. Tłumaczenie tego typu tekstów wykonuje wiele biur tłumaczeń poprzez dodanie tekstu w wybranym języku na dole ekranu.

Dodaj komentarz